Profil společnosti

EVASCO s.r.o. je společnost specializující se na hodnocení (evaluace) veřejných intervencí (politik, programů, projektů, legislativy) a organizací v mnoha sektorech a oblastech. Společnost poskytuje služby v oblasti expertního posouzení výsledků a dopadů strukturální politiky Evropské unie s aplikací legislativních a metodických požadavků Evropské komise.

Evaluátoři EVASCO mají rozsáhlé zkušenosti v hodnocení rozvojové a předvstupní pomoci EU a v hodnocení strukturálních fondů jak v České republice, tak i zahraničí. EVASCO spolupracuje s mnoha externími českými a zahraničními odborníky a tvoří expertní týmy podle jednotlivých potřeb zadavatelů.

EVASCO poskytuje vysoce kvalifikované služby a technickou asistenci pro mezinárodní organizace, orgány státní správy, řídící orgány a implementační agentury. Společnost zpracovává analýzy a odborné studie a organizuje studijní stáže, semináře a školení v oblasti hodnocení, monitorování, reportingu a se zaměřením na efektivní implementaci programů a projektů zvláště financovaných fondy EU.