Evaluace

Evaluace znamená systematické určování hodnoty a je používána k charakterizování a hodnocení předmětu zájmu v širokém spektru lidských činností (např. v umění, vzdělávání, zdravotnictví, obchodě).

V souvislosti s implementací strukturální politiky Evropské unie je evaluace definována jako proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky rozpočtů a napomáhá hospodárnosti a efektivnosti při jejich čerpání.

Hlavním odborným garantem evaluačního týmu společnosti EVASCO je PhDr. Marie Kaufmann, analytička a zkušená socio-ekonomická expertka, specializovaná na mezinárodní vztahy a činnost mezinárodních organizací. Od roku 1996 pracuje jako expert a evaluátor programů EU a politik v České republice i v dalších zemích EU. Specializuje se na fázi monitorování a vyhodnocování programů a projektů v strukturální, předvstupní a rozvojové pomoci EU.

Marie Kaufmann má dlouholeté zkušenosti s analýzou programů a fondů Evropské unie, v projektovém řízení i v oblasti strukturální a regionální politiky. Vedle evaluací a konzultační činnosti v různých oblastech technické asistence a programového cyklu. Přednáší o programech a fondech Evropské unie.


Reference