Studie a analýzy

V návaznosti na specifické požadavky klientů, obvykle veřejně-právních národních či mezinárodních institucí, EVASCO zpracovává metodické materiály a příručky i náročné, socio-ekonomické analýzy a studie, např. studie přínosů či dopadů jednotlivých operačních programů, studií za Českou a Slovenskou republiku (country studies) a případové studie (case studies). Experti společnosti EVASCO jsou kompetentní zpracovávat požadované operační manuály, prováděcí dokumenty, příručky pro příjemce a podílet se na přípravě dalších potřebných dokumentů (např. pravidla pro výběr projektů, příručky pro hodnotitele).

EVASCO dlouhodobě spolupracuje s předními evropskými konzultantskými firmami na zpracování velmi specifických studií a analýz v zadání Evropské komise, a to na úrovni celé Evropské unie, tedy všech členských států.

Nejčastějšími klienty jsou Generální ředitelství pro regionální rozvoj (REGIO), Generální ředitelství pro zaměstnanost (EMPL), Generální ředitelství pro rozšíření (ELARG), Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), Generální ředitelství pro spravedlnost (JUST), Úřad pro rozvoj a spolupráci EuropeAid (DEVCO) atd.