Začlenění problémů klimatické změny do všech fondů podporovaných Evropskou unií v programovém období 2014-2020

Začatek projektu
Konec projektu

Zpracovávání průběžných stanovisek k připravovaným programovým dokumentům Operačních programů a Dohodě o partnerství na období 2014-2020 předkládaných Evropské komisi. Zpracování Zprávy o stavu plnění cílů Národního programu reforem a Evropy 2020, Ex-ante kondicionalit, teritoriální spolupráce a ve vztahu k Strukturálním a
koheznímu fondu v ČR.

Projekt na úrovni všech členských zemí EU vedený společností COWI Dánsko. EVASCO dodalo a koordinovalo činnost týmu expertů za Českou republiku, zaměřených na ERDF, ESF, EAFRD a EMFF.