Base Assistència i Assessorament (BAa)

Doba realizace služeb: -

Zadavatel: Delegace Evropské unie v Srbsku

Objednatel: Base Assistència i Assessorament (BAa)

„Evaluace zaměřená na zhodnocení dopadů a udržitelnosti programu IPA, CARDS a EIDHR, na vzorku vybraných tří typů projektů (grantů, dodávek zařízení a stavebních investic) v letech 2007-2011. Byla navržena metodologie výběru vzorku projektů a metodika zhodnocení dopadů a udržitelnosti, včetně efektivnosti, účinnosti, relevance a vizibility. Byl proveden sběr dat, analýza a syntéza včetně přípravy evaluační zprávy a prezentace na semináři. Cílem evaluace bylo poskytnout ponaučení a doporučení pro rozhodování o dalších intervencích a udržitelnosti a navrhnout měřitelné politické cíle a indikátory budoucích intervencí.